Σύγχρονες Υπηρεσίες
Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ηλεκτρονικής τραπεζικής, υποστήριξης δικτύων ΑΤΜ / POS και διαχείρισης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

Υπηρεσίες

Η EPSCI παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ηλεκτρονικής τραπεζικής, υποστήριξης δικτύων ΑΤΜ / POS και διαχείρισης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, καθώς και μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών στον τομέα της υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε δίκτυα ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ανάμεσα στις κυριότερες παρεχόμενες υπηρεσίες της EPSCI είναι η παραμετροποίηση και προσαρμογή συστημάτων διαχείρισης ΑΤΜ / POS και τραπεζικών καρτών, η ανάπτυξη νέων εφαρμογών σε συστήματα διαχείρισης ΑΤΜ / POS και τραπεζικών καρτών και η πιστοποίηση (certification) σε άλλα δίκτυα.

Επιπλέον, η EPSCI είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες μετάπτωσης μεταξύ συστημάτων, δοκιμών συστήματος, τεκμηρίωσης, υποστήριξης παράπλευρων τραπεζικών προϊόντων ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως προϊόντων πρόληψης και διάγνωσης απάτης (fraud prevention & detection), προϊόντων disaster recovery κλπ.

Συμβουλευτική

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ηλεκτρονικής τραπεζικής, υποστήριξης δικτύων ΑΤΜ / POS και διαχείρισης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών

Ανάπτυξη

Ανάπτυξη νέων εφαρμογών σε συστήματα διαχείρισης ΑΤΜ / POS και τραπεζικών καρτών

Παραμετροποίηση

Υπηρεσίες παραμετροποίησης και προσαρμογών συστημάτων διαχείρισης ΑΤΜ / POS και τραπεζικών καρτών

Πιστοποίηση

Υπηρεσίες πιστοποίησης (certification) συστημάτων σε άλλα δίκτυα

Μετάπτωση

Υπηρεσίες μετάπτωσης μεταξύ συστημάτων

© 2019 EPSCI Α.Ε.