Επιτυχημένα προϊόντα
Εξελίσσουμε συνεχώς τα προϊόντα μας, ώστε αυτά να καλύπτουν τις τελευταίες απαιτήσεις της αγοράς.

Εργαλεία & Προϊόντα

Η EPSCI προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της και να διευκολύνει το έργο τους, τόσο στην παραμετροποίηση της λειτουργίας των ATMs, όσο και στην προσομοίωση της λειτουργίας τους, ώστε να αποφεύγονται οι κουραστικές δοκιμές με κάρτες στα ATMs, ανέπτυξε ένα ευέλικτο και φιλικό προς το χρήστη λογισμικό, τον EPSCI Configuration Designer, για την δημιουργία και υποστήριξη ροών και οθονών του ATM και τον EPSCI Simulator, προσομοιωτή λειτουργίας ΑΤΜ.

Τα προϊόντα μας λειτουργούν με επιτυχία σε τράπεζες και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η EPSCI αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των πελατών, αλλά και τα συνεχώς μεταβαλλόμενα τραπεζικά πρότυπα, εξελίσσει συνεχώς τα προϊόντα της, ώστε αυτά να καλύπτουν τις τελευταίες απαιτήσεις της αγοράς.

ATM Configuration Designer

Ο ATM Configuration Designer είναι πλήρως συμβατός με τα τελευταία EMV πρότυπα, περικλείει χρόνια από τη συλλογική εμπειρία ειδικών στον τομέα και υποστηρίζει όλες τους σημαντικούς κατασκευαστές ΑΤΜ. Περιέχει πολλά χρήσιμα βοηθητικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του User Access Security, διευκολύνοντας τον ορισμό των χρηστών και τον έλεγχο των δικαιωμάτων πρόσβασης, ή το βοηθητικό πρόγραμμα State Table Compare, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να βρει τις διαφορές στα States ανάμεσα σε ένα νεότερο αρχείο διαμόρφωσης και εκείνων της αρχικής έκδοσης. Επιπλέον, ο ATM Configuration Designer μπορεί να συνδεθεί με τα πιο κοινά συστήματα βάσεων δεδομένων όπως MS SQL, Oracle, MS Access, και άλλα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον χειριστή να εισάγει δεδομένα από εξωτερικές πηγές για να σχηματίσει ένα αρχείο διαμόρφωσης ΑΤΜ αποθηκευμένο σε πίνακες SQL.

ATM Simulator

Ο ATM Simulator είναι ένα πρόγραμμα που έχοντας ως είσοδο τα ίδια αρχεία διαμόρφωσης μιας φυσικής συσκευής ΑΤΜ, θα συμπεριφέρεται με σχεδόν παρόμοιο τρόπο. Δηλαδή, μπορεί να διαβάσει τα tracks μιας εικονικής κάρτας και να αναγνωρίσει τα δεδομένα FIT, να διαβάσει τους ορισμούς των states και των οθονών και να εμφανίσει τις κατάλληλες ακολουθίες στην οθόνη, να αποδεχθεί εικονικούς φακέλους κατάθεσης μετρητών, να επικοινωνεί με αιτήματα συναλλαγών με το host σύστημα, να λαμβάνει απαντήσεις και στη συνέχεια να διανέμει εικονικά μετρητά και αποδείξεις.

FlexiTester

Το FlexiTester είναι ένα λογισμικό για Windows συμβατό με σχεδόν οποιοδήποτε switching σύστημα που υποστηρίζει TCP/IP συνδέσεις με λειτουργία client-server. Το λογισμικό είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο testing πλήρως συμβατό με EMV, το οποίο υποστηρίζει εγγενώς όλα τα πρωτόκολλα ATM, BIC ISO, SPDH, Visa, BankNet, DIAS, αλλά η λίστα μπορεί να επεκταθεί με οποιοδήποτε custom πρωτόκολλο, εάν αυτό απαιτηθεί.
Το FlexiTester έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους ακόλουθους τύπους δοκιμών:

  • Functional testing
  • System integration testing
  • Regression testing
  • User acceptance testing
  • Performance/Stress testing

Το λογισμικό υποστηρίζει διάφορους τύπους αρχείων εισόδου από ακατέργαστα αρχεία κειμένου και δομημένα αρχεία CSV μέχρι έναν αριθμό log και trace αρχείων, όπως TRF ή LOG, σε μορφή hex ή ASCII. Η λίστα των υποστηριζόμενων αρχείων εισόδου μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη μορφή που υποστηρίζεται από το σχετικό switching σύστημα. Παράγει reports σε πολλαπλές μορφές, όπως XML, CSV, TXT, κλπ. για όλους τους τύπους των δοκιμών.

© 2019 EPSCI Α.Ε.