Πολυετής εμπειρία
Μεγάλη εμπειρία στην εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων εξουσιοδότησης και διαχείρισης συναλλαγών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύντομο Ιστορικό

Η EPSCI Α.Ε. (Electronic Payment Systems Consultants & Integrators) είναι εταιρεία πληροφορικής που δραστηριοποιείται κυρίως στον τραπεζικό τομέα και ειδικότερα στο χώρο των συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων παροχής εξουσιοδοτήσεων για συναλλαγές χρεωστικών και πιστωτικών καρτών και διαχείρισης τερματικών ATM και POS.

Στελεχώνεται από τεχνικό και συμβουλευτικό προσωπικό με 20ετή εμπειρία, σε υπηρεσίες εγκατάστασης και υποστήριξης συστημάτων εξουσιοδότησης και διαχείρισης συναλλαγών στην πλειοψηφία των τραπεζών στην Ελλάδα και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τραπεζικούς οργανισμούς στο εξωτερικό. Η ομάδα της EPSCI αποτελείται από έμπειρους συμβούλους, ειδικούς τεχνικούς υποστήριξης και προγραμματιστές, ικανούς να δώσουν άμεσες λύσεις στις ανάγκες των πελατών.

Από την ίδρυσή της το 2004, αρχικά με την επωνυμία EPSHellas Α.Ε., αντιπροσώπευε την EPS Γερμανίας και το προϊόν της ASX, το οποίο εγκατέστησε με επιτυχία, αντικαθιστώντας το προηγούμενο σύστημα, σε τράπεζα στην Ελλάδα.

Το 2008, λόγω της εξαγοράς της EPS Γερμανίας από πολυεθνική εταιρεία, η EPSHellas Α.Ε. μετονομάζεται σε EPSCI Α.Ε. (Electronic Payment Systems Consultants & Integrators) συνεχίζοντας απρόσκοπτα τις δραστηριότητες της στο χώρο των συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών.

Πέραν των προσφερομένων υπηρεσιών, η EPSCI Α.Ε. έχει αναπτύξει και διαθέτει στην αγορά το λογισμικό EPSCI ATM Configuration Designer και EPSCI ATM Simulator, προϊόντα για την παραμετροποίηση και εξομοίωση της λειτουργίας των ATMs, αντίστοιχα.

Από τις αρχές του 2011, η EPSCI A.E. συνεργάζεται και αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τη γαλλική εταιρεία LUSIS, προωθόντας το προϊόν της TANGO, πλατφόρμα λογισμικού προηγμένης τεχνολογίας για τη διαχείριση τραπεζικών και εμπορικών συναλλαγών.

© 2019 EPSCI Α.Ε.